Velkommen til Psykologisk Rådgivning

ERHVERV

Fysisk og virtuelt

Afhængigt af jeres behov og situation.

Tilgængelig

Alle henvendelser besvares indenfor 24 timer.

Individuel indsats

Indsatsen skræddersys til jer.

Ydelser

Jeg tilbyder

Individuel samtaleterapi

Til medarbejdere, som laver relationelt arbejde.

Det professionelle relationelle arbejde indebærer risiko for blandt andet stress, slidtage, afmagt, omsorgstræthed og forråelse. Individuel samtaleterapi hjælper medarbejderen til at forstå og håndtere sine egne reaktioner.

Individuel samtaleterapi tilbydes også til medarbejdere, som har været udsat for en voldsom oplevelse og har brug for professionel hjælp til at håndtere dette.

Individuel supervision

Til medarbejdere, som arbejder med borgere med komplekse problemstillinger.

Nogle gange rammes man som medarbejder af de borgere, man arbejder med. Særligt i arbejdet med en udfordrende målgruppe vil det være normalt, at der kan opstå et behov for individuel supervision af medarbejderne.

Individuel supervision er også relevant, når medarbejderen skal have hjælp til at håndtere en voldsom oplevelse.

Gruppe-supervision

Forløb til medarbejdere, som arbejder med borgere med komplekse problemstillinger.

Forståelse af den målgruppe, man arbejder med, og viden om hvordan man påvirkes af og virker på forskellige borgere, er en vigtig del af at være professionel i sit arbejde med en udfordrende målgruppe.

Supervisionen tilrettelægges efter jeres behov.

Proces-facilitering

Til arbejdspladser, som har brug for hjælp til forandringsarbejde og/eller hjælp til at styrke det tværfaglige arbejde.

Jeg guider medarbejdere gennem forandringsprocesser og hjælper med at italesætte og forstå de barrierer, der står i vejen for forandring. Forløbet planlægges altid i samarbejde med jer, således at vi sætter fokus på netop de punkter, I har behov for at arbejde med.

Undervisning

Jeg underviser i forskellige psykolog-faglige emner.

Min undervisning tilrettelægges i samarbejde med jer. Det er vigtigt for min undervisning, at jeg rammer netop det behov, som jeres medarbejdere har. Desuden prioriterer jeg, at jeres medarbejdere får øvet og afprøvet nye værktøjer, således at de har mulighed for at gå direkte fra undervisningen og implementere den nye viden i deres arbejde.

Du kan se eksempler på, hvad jeg tidligere har undervist i, under specialområder.

Oplæg

Jeg laver oplæg om forskellige psykolog-faglige emner. Kontakt mig gerne for at høre, om jeg kan lave et oplæg i det emne, I er interesserede i.

Vidnesbyrd

Udtalelser fra kunder og samarbejdspartnere

Specialområder

Eksempler på hvad jeg tidligere har undervist i

Kriminalpræventivt arbejde

Viden om, hvad der virker i det kriminalpræventive arbejde. Hvordan kan man som medarbejder balancere mellem egne erfaringer fra praksis - og inddragelse af viden fra forskningen?

Aggresivitet og voldsparathed

Viden om, hvad der ligger bag en aggressiv adfærd. Hvilken betydning har det for medarbejdere, og hvordan kan man som medarbejder få strategier til at navigere i dette?

Konflikthåndtering

Konflikter er en del af dagligdagen. Viden om konflikter samt redskaber til at håndtere konflikter kan hjælpe både i arbejdet med borgere – og også mellem kolleger på arbejdspladsen.

Modstand i arbejdet

Modstand hos borgere ses nogle gange i form af modstand mod forandring, modstand mod systemet eller modstand mod de medarbejdere, som han/hun gerne skulle arbejde med. Som medarbejder reagerer man ofte med afmagt, pres og modstand. Få hjælp til at forstå modstand – og nye strategier til at håndtere denne, således at samtalen eller samarbejdet hjælpes mere konstruktivt videre.

Manualbaseret arbejde

Hvordan er man tro mod en programbaseret/manualiseret indsats samtidig med, at man tager hensyn til det enkelte individs udgangspunkt? Hvordan forvaltes lovgivning under hensyntagen til det faglige skøn? Hvordan får man som medarbejder sin egen person ind i de rammer, som en manualbaseret indsats har?

Personlighedsforstyrrelser

Som medarbejder i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger, kan det være godt at have viden om, hvad det betyder for det enkelte individ at have en personlighedsforstyrrelse, og hvilke barrierer og udfordringer, som man typisk vil møde. Strategier til at håndtere forskellige personlighedsforstyrrelser kan medvirke til, at samarbejdet med borger bliver så konstruktivt som muligt.

Motiverende Samtale / MI

Den Motiverende Samtale er en anerkendende metode, som søger at hjælpe borgere med forandringer gennem en afklaring af borgerens egen motivation og værdier. Som medarbejder har man fokus på samarbejde med borgeren, accept af borgeren, omsorg og frembringelse af borgerens ressourcer, egne forslag til løsninger samt forandringsudsagn. MI anvendes bredt indenfor blandt andet sundhedsvæsenet, misbrugsbehandling og Kriminalforsorgen.

Kognitiv teori og metode

Kognitiv teori og metode er en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder, der findes, og bruges ofte i socialt arbejde. I den kognitive tilgang søges adfærd ændret gennem fokus på tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Alt efter målgruppe og målsætning findes forskellige kognitive værktøjer og strategier, som det kan give mening at implementere.

Mentorarbejde

Hvordan skaber man den tillidsfulde, gode relation, hvor der er rolleklarhed og mulighed for udvikling? Hvilke virkemidler har man som mentor/støttekontaktperson? Hvordan arbejder man bedst muligt med de værktøjer og modeller, man har til rådighed?

Priser

Kontakt mig for flere detaljer

kr 1000 /time ekskl. moms Individuel terapi og supervision
  • Udgangspunkt i dit behov
  • 60 minutter
  • Hurtige tider ved akut behov
  • Lokale i Valby eller virtuelt
kr 1500 /time ekskl. moms og transport Gruppe-supervision
  • Udgangspunkt i jeres behov
  • Grupper op til 8 deltagere
  • Hos jer eller virtuelt
Kontakt Undervisning, procesfacilitering og oplæg
  • Tilpasses jeres behov og ønsker
  • Lokation er fleksibel og kan være i hele Danmark
  • Kontakt mig for pris og en snak om jeres ønsker
Om mig

Psykolog Malene Windfeldt

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg har mange års erfaring med individuel terapi, supervision, undervisning og procesfacilitering.

Særligt kendetegnet ved mit arbejde er en oprigtig interesse for at forstå de gode grunde for, at man gør, som man gør. Samtidig lægger jeg vægt på, at målet er at skabe nye handlemuligheder.

Læs mere