Fysisk og virtuelt

Vi kan mødes i mit samtalelokale i Valby eller virtuelt.

Nemt og hurtigt

Tag kontakt til mig per mail eller telefon. Jeg vender tilbage indenfor 24 timer. Hurtige tider ved akut behov.

Specialviden

Mit særlige kendskab til aftalt forældreskab gør, at jeg kan give jer viden om, hvad der er forventeligt - og hvad der med fordel kan formes.

Ydelser

Jeg tilbyder

Afklarende og forberedende samtaler

Til dig eller jer, som overvejer et aftalt forældreskab.

- Du overvejer at gå denne vej. Måske er der en forældrepartner inde i billedet, måske aner du ikke, hvor du skal begynde. Det er vanskeligt at mobilisere den endelige beslutning; hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt for dig?

Du vil få sparring på lige præcis din situation. Jeg vil udfordre dig til at komme rundt i de hjørner, der kan overvejes på forhånd. Du vil få viden om denne familieform samt fokus på, hvad der kan være hensigtsmæssigt at navigere efter, hvis du beslutter at gå videre i denne retning.

Forberedende samtaler

Til jer, som er i gang med at beslutte jer – eller har besluttet jer for et aftalt forældreskab.

- Hvordan får man skabt et godt afsæt med sin fremtidige forældrepartner, og hvilke aftaler har man brug for? Hvordan passer man på hinanden og samarbejdet? Hvad stiller man op med flere mødre og/eller flere fædre? Eller når der er en partner inde i billedet, der helst vil stå på sidelinjen? Hvordan er flere forældre sammen? Og hvad med omverdenen og dens reaktioner? Hvad siger man til venner og familie, og hvordan tackler man deres reaktion?

I vil få sparring med afsæt i lige netop jeres konstellation. I vil få viden om andres erfaringer og hvilke generelle mønstre, der kan være. Jeg kan hjælpe jer med at få lavet nogle gode aftaler for forløbet før og efter fødslen, ligesom I kan få redskaber til at styrke jeres samarbejde.

Familiesamtaler

Til forældrepartnere og familier, hvor enkelte eller alle medlemmer ønsker at styrke samarbejdet.

- Hvad er essentielt at være forberedt på i forbindelse med graviditeten og fødslen? Hvordan etableres et samarbejdende fællesskab med respekt for hinandens privatliv? Hvad stiller man op, når det føles helt forkert og slet ikke blev, som man havde aftalt eller forestillet sig?

Jeg bidrager med viden om aftalte forældreskaber, klarhed over roller og mønstre i familiens relationer. I vil få uddybet jeres forståelse af, hvad I som familie er gode til, og hvad I med fordel kan styrke, samt hvordan I øger alles handlerum.

Skadeshåndtering

Til jer, som befinder jer i en vanskelig situation, som I pt. har svært ved at ændre.

- Hvad er essentielt at være forberedt på i forbindelse med graviditeten og fødslen? Hvordan etableres et samarbejdende fællesskab med respekt for hinandens privatliv? Hvad stiller man op, når det føles helt forkert og slet ikke blev, som man havde aftalt eller forestillet sig?

- Hvordan undgår man, at tingene spidser yderligere til? Hvordan får man nogle aftaler på plads, hvis der ikke aktuelt er parathed eller ønske om at gå ind i det personlige relationsarbejde med sin(e) forældrepartner(e)?

I vil få nogle strategier til at forhindre, at tingene udvikler sig negativt samt perspektiver på, hvordan I kan acceptere status quo eller komme videre.

Konflikthåndtering

Til jer, som er havnet i en fastlåst og ofte tilspidset situation.

- Hvordan kommer man videre fra en fastlåst situation? Hvordan repareres relationen, hvordan etableres en tillid, og hvordan kan man finde en ny vej sammen?

I vil sammen få mulighed for at blive hørt og få hjælp til at blive forstået. I får indsigt i de underlæggende og ikke mødte ønsker og behov hos de involverede parter, der er med til at holde konflikten fast. I vil få hjælp til at lave nye strategier, der kan få jeres samarbejde på sporet igen.

Oplæg

Jeg afholder oplæg for professionelle, som er i kontakt med parterne i et aftalt forældreskab og ønsker viden om det særlige for denne familiekonstellation. Det kan eksempelvis være sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejersker eller institutioner.

Jeg skræddersyr hvert oplæg til netop jer, så kontakt mig venligst for mere information samt pris.

Citater

Udtalelser fra forældre i aftalte forældreskaber

Om aftalt forældreskab

Hvad er aftalt forældreskab

Ved aftalt forældreskab menes, når to – eller flere - voksne mennesker aftaler at blive aktive forældre sammen, uden at det biologiske forældreskab udspringer af et parforhold.

Nogle familier kalder sig regnbuefamilier, andre vennefamilier eller noget helt tredje. Fælles for dem er en familieform, som er unik ved, at der er et fravær af følelsesmæssig intimitet mellem de biologiske forældre – samtidig med, at forældrene aftaler, at alle skal være aktive forældre i deres barns liv.

Der findes ikke megen viden om aftalte forældreskaber. Særligt i etableringen af familielivet i aftalte forældreskaber, kan det være vanskeligt at navigere, da man ikke udelukkende kan støtte sig til erfaringerne fra mere kendte familiekonstellationer. Det kan gøre det svært at finde ud af, hvad der er vilkår, og hvad der med fordel kan formes.

Baggrunden

”Aftalt forældreskab” blev skabt som begreb af Inger Rainey Mark og Malene Windfeldt i 2017 i forbindelse med, at de startede et projekt omkring denne familieform. Projektet havde to overordnede formål:

- At skabe og udbrede viden om aftalt forældreskab som familieform

- At tilbyde rådgivning og forældreterapi til familier i og omkring aftalte forældreskaber

Inger og Malene har løbende indhentet erfaringer om aftalte forældreskaber med henblik på at nuancere og kvalificere deres viden om området. Det har givet dem viden om og sprog for det særlige i denne familiekonstruktion. De har fokus på relationen mellem forældrene og det, som de kalder forældrepartnerskabet.

Malene står for den rådgivende del, hvilket du kan læse mere om her på siden. Inger står for den beskrivende del og er i gang med at skrive en bog om aftalt forældreskab. Bogen henvender sig til alle med interesse for aftalte forældreskaber og forventes færdig ved udgangen af 2021.

Du kan læse mere om aftalt forældreskab på Inger og Malenes fælles hjemmeside her: Aftalt Forældreskab

Priser

Kontakt mig for flere detaljer

kr 1000 /time Individuel samtale
 • Udgangspunkt i dit behov
 • Hurtige tider ved akut behov
 • Den første samtale er altid på 1,5 time
 • Lokale i Valby eller virtuelt
kr 1500 /time Samtale med to eller flere
 • Udgangspunkt i jeres behov
 • Hurtige tider ved akut behov
 • Den første samtale er altid på 2,5 time, med en pause undervejs
 • Lokale i Valby eller virtuelt
Kontakt Oplæg
 • Ring eller skriv hvis I ønsker et oplæg
 • Oplæg skræddersys til netop jer
 • Vi aftaler prisen på forhånd
 • Kontakt mig gerne, hvis du har andre behov end beskrevet
Om mig

Psykolog Malene Windfeldt

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg har mange års erfaring med individuel terapi, supervision, undervisning og procesfacilitering.

Særligt kendetegnet ved mit arbejde er en oprigtig interesse for at forstå de gode grunde for, at man gør, som man gør. Samtidig lægger jeg vægt på, at målet er at skabe nye handlemuligheder.

Læs mere