Om mig

Info

Om mig

Jeg blev uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2006 og har bred erfaring med terapi, supervision, procesfacilitering, undervisning og udvikling. Udgangspunktet for mit arbejde er en interesse for at forstå menneskers grunde til at handle, som de gør. Forståelsen giver et udgangspunkt for at finde nye handlemuligheder.

Min tilgang er inkluderende og anerkendende. Det er en grundlæggende værdi i mit arbejde, at mennesket udvikler sig i et trygt forum, som giver plads til refleksion og til at se på de mønstre eller den adfærd, som står i vejen for forandring.

Jeg er blandt andet uddannet i Anger Management, Nye Veje og Voldsforebyggelsesprogrammet. Jeg er træner/underviser i LS/RNR, som er et risiko-og behovsvurderingsredskab, der bruges indenfor kriminalpræventivt arbejde.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.